John P Mulhall, Dana L Creanga, Vera J Stecher
Int J Gen Med. 2013; 6: 849–854. Published online 2013 Nov 18. doi: 10.2147/IJGM.S45449
PMCID:
PMC3836683

Is Cited by the Following Articles in this Archive:

Hongjun Li, Gang Bai, Xinyu Zhang, Bingbing Shi, Defeng Liu, Hui Jiang, Zhigang Ji, Matthew R. Davis, Ziwen Zhu, Yujiang Fang
Am J Mens Health. 2017 May; 11(3): 525–530. Published online 2015 Dec 3. doi: 10.1177/1557988315620467
PMCID:
PMC5675238